Bai and Xu 2015

Bai, Bibo and Xu, Xianming. 2015. Cuosuoyu yanjiu. Beijing: Ethnic Publishing House. 4+437pp.

@book{gBaiCosao,
 author  = {Bai, Bibo and Xu, Xianming},
 pages   = {4+437},
 publisher = {Beijing: Ethnic Publishing House},
 title   = {Cuosuoyu yanjiu},
 year   = {2015}
}