Baskakov 1975

Baskakov, Nikolaj A. 1975. Grammatika Xakasskogo Jazyka. Moscow: Akademia Nauk SSSR. 417pp.

@book{gBaskakovXakasskogo,
 address  = {Moscow},
 author  = {Baskakov, Nikolaj A.},
 pages   = {417},
 publisher = {Moscow: Akademia Nauk SSSR},
 title   = {Grammatika Xakasskogo Jazyka},
 year   = {1975}
}