Dai and Jie 2007

Dai, Qingxia and Jie, Li. 2007. Leqiyu Yanjiu. Beijing: Zhongyang Minzudaxue Chubanshe. 356pp.

@book{gDaiJieLeqi,
 author  = {Dai, Qingxia and Jie, Li},
 pages   = {356},
 publisher = {Beijing: Zhongyang Minzudaxue Chubanshe},
 title   = {Leqiyu Yanjiu},
 year   = {2007}
}