Dai and Tian 2005

Dai, Qingxia and Tian, Jing. 2005. Xianren Tujia yu yanjiu. Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe. 4+2+3+430pp.

@book{gDaiTianXianrenTujia,
 address  = {Beijing},
 author  = {Dai, Qingxia and Tian, Jing},
 pages   = {4+2+3+430},
 publisher = {Beijing: Zhongyang minzu daxue chubanshe},
 title   = {Xianren Tujia yu yanjiu},
 year   = {2005}
}