Dai 2009

Dai, Qingxia. 2009. Ximoluoyu yanjiu. Beijing: Ethnic Publishing House. 2+417pp.

@book{gDaiXimoluo,
 author  = {Dai, Qingxia},
 pages   = {2+417},
 publisher = {Beijing: Ethnic Publishing House},
 title   = {Ximoluoyu yanjiu},
 year   = {2009}
}