Emeneau 1961

Emeneau, Murray B. 1961. Kolami: A Dravidian Language. Annamalainagar: Annamalai University. 302pp.

@book{gEmeneauKolami,
 address  = {Annamalainagar},
 author  = {Emeneau, Murray B.},
 pages   = {302},
 publisher = {Annamalainagar: Annamalai University},
 title   = {Kolami: A Dravidian Language},
 year   = {1961}
}