Kibrik et al. 1972

Kibrik, Aleksandr E. and Kodzasov, S. V. and Olovyannikova, I. P. 1972. Fragmenty Grammatiki Xinalugskogo Jazyka. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta. 386pp.

@book{gKibrikXinalugskogo,
 address  = {Moskva},
 author  = {Kibrik, Aleksandr E. and Kodzasov, S. V. and Olovyannikova, I. P.},
 pages   = {386},
 publisher = {Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta},
 title   = {Fragmenty Grammatiki Xinalugskogo Jazyka},
 year   = {1972}
}