Sun 2005

Sun, Hongkai. 2005. Anong yu Yanjiu. Beijing: Minzu chubanshe. 290pp.

@book{gSunAnong2005,
 author  = {Sun, Hongkai},
 pages   = {290},
 publisher = {Beijing: Minzu chubanshe},
 title   = {Anong yu Yanjiu},
 year   = {2005}
}