Yakovlev 1940

Yakovlev, N. F. 1940. Siktaksis Čečenskogo literaturnogo jazyka. Moskva: Akademia Nauk CCCR. 320pp.

@book{gYakovlevChechenskogo,
 address  = {Moskva},
 author  = {Yakovlev, N. F.},
 pages   = {320},
 publisher = {Moskva: Akademia Nauk CCCR},
 title   = {Siktaksis Čečenskogo literaturnogo jazyka},
 year   = {1940}
}