Xu and Bai 2013

Xu, Xianming and Bai, Bibo. 2013. Shansu Yiyu Yanjiu. Beijing: Ethnic Publishing House. 2+2+466pp.

@book{gdXuShansu,
 author  = {Xu, Xianming and Bai, Bibo},
 pages   = {2+2+466},
 publisher = {Beijing: Ethnic Publishing House},
 title   = {Shansu Yiyu Yanjiu},
 year   = {2013}
}