Chen et al. 1986

Chen, Xiangmu and Wan, Jingliu and Lai, Yongliang. 1986. Déángyǔ jiǎnzhì. Beijing: Nationalities Publishing house. 151pp.

@book{sChenDeang,
 author  = {Chen, Xiangmu and Wan, Jingliu and Lai, Yongliang},
 pages   = {151},
 publisher = {Beijing: Nationalities Publishing house},
 title   = {Déángyǔ jiǎnzhì},
 year   = {1986}
}