Nishida 1969

Nishida, Tatsuo. 1969. Rafu-shi-go no kenkyu: Taikoku Chenrai-ken ni okeru Rafu-shi-zoku no kotoba no yobi-hokoku. Toonan Ajia Kenkyu [Southeast Asian Studies] (Kyoto) 7. 2-39.

@article{sNishidaYellowLahu,
 author = {Nishida, Tatsuo},
 journal = {Toonan Ajia Kenkyu [Southeast Asian Studies] (Kyoto)},
 number = {1},
 pages  = {2-39},
 title  = {Rafu-shi-go no kenkyu: Taikoku Chenrai-ken ni okeru Rafu-shi-zoku no kotoba no yobi-hokoku},
 volume = {7},
 year  = {1969}
}