Wu 2004

Wu, Zili. 2004. Bĕn'gān yŭ. In He, Lifeng and Tan, William (eds.), Yunnan Teshu Yuyan Yanjiu, 286-316. Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

@incollection{sWuBengan,
 author  = {Wu, Zili},
 booktitle = {Yunnan Teshu Yuyan Yanjiu},
 editor  = {He, Lifeng and Tan, William},
 pages   = {286-316},
 publisher = {Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe},
 series  = {Yunnan Minority Language Commission and SIL International Joint Publication Series},
 title   = {Bĕn'gān yŭ},
 year   = {2004}
}