Dai 2010

Dai, Qingxia. 2010. Pianma Chashan ren ji qi yuyan. Beijing: Shangwu Yinshuguan. 228pp.

@book{ssocDaiPianmaChashan,
 author  = {Dai, Qingxia},
 pages   = {228},
 publisher = {Beijing: Shangwu Yinshuguan},
 title   = {Pianma Chashan ren ji qi yuyan},
 year   = {2010}
}