Brodskaya 1988

Brodskaya, L.M. 1988. Slozhnoje predlozhenije v evenkijskom jazyke. Novosibirsk.

@book{typBrodskayaEvenkijskom,
 author  = {Brodskaya, L.M.},
 publisher = {Novosibirsk},
 title   = {Slozhnoje predlozhenije v evenkijskom jazyke},
 year   = {1988}
}